Välkommen till Bild i Väst. Vi slår nu upp våra portar i Mollösund, porten mot västerhavet. Vi har tidigare bedrivit verksamhet under namnet Trestad Bild i Trollhättan. Gamla och nya kunder är nu välkomna till oss igen efter några månaders uppehåll pga av flytten.